Comhaireamh Chorrthoghchán Sheanad Éireann, Samhain 2015
Seanad Éireann Bye Election Count, November 2015

An Rolla Tionscail agus Tráchtála - Industrial and Commercial Panel
Fo-Rolla an Oireachtais - Oireachtas Sub-Panel

Count 1.xlsCount 1.xls

An Liosta Iarrthóirí
List of CandidatesComhaireamh Olltoghchán Sheanad Éireann 2011
Seanad Éireann General Election Count 2011
Is féidir leat féachaint ar thorthaí na gcomhaireamh is déanaí ag na naisc anseo thíos. Déanfar sonraí athchóirithe a fhoilsiú ar an láithreán seo láithreach tar éis toradh gach comhairimh ar leithligh a fhógairt.You can access the most recent count results at the links below. Revised data will be published on this web-site immediately after the announcement of the result of each count.
Cultural and Educational Panel
Agricultural Panel
Labour Panel
Industrial and Commercial Panel
Administrative Panel
National University of Ireland Panel
University of Dublin Panel