Comhaireamh Corrthoghchán Sheanad Éireann, Deireadh Fómhair 2014
Seanad Éireann Bye Election Count, October 2014

An Rolla Saíochta agus Oideachais - Cultural and Education Panel

Count 2.xlsCount 2.xls


An Liosta Iarrthóirí
List of Candidates


Comhaireamh Olltoghchán Sheanad Éireann 2011
Seanad Éireann General Election Count 2011Is féidir leat féachaint ar thorthaí na gcomhaireamh is déanaí ag na naisc anseo thíos. Déanfar sonraí athchóirithe a fhoilsiú ar an láithreán seo láithreach tar éis toradh gach comhairimh ar leithligh a fhógairt.You can access the most recent count results at the links below. Revised data will be published on this web-site immediately after the announcement of the result of each count.
Cultural and Educational Panel
Agricultural Panel
Labour Panel
Industrial and Commercial Panel
Administrative Panel
National University of Ireland Panel
University of Dublin Panel