Áirítear sa Rolla Talmhaíochta daoine a bhfuil eolas agus taithí phraiticiúil acu ar na gnóthaí agus na seirbhísí seo a leanas, eadon, an talmhaíocht agus gnóthaí a bhaineann léi, agus an iascaireacht..
The Agricultural panel includes people having knowledge and practical experience of the following interests and services, namely, agriculture and allied interests, and fisheries.

Torthaí an Chomhairimh
Count Results


Agricultural Count 22 2016.xlsAgricultural Count 22 2016.xls

Candidates whose names are highlighted in blue were nominated on the Oireachtas sub-panel.

Liosta na nIarrthóirí
List of Candidates
Nominating Bodies Sub-panel
Oireachtas Sub-panel
Burke, Paddy
Boyhan, Victor
Byrne, Maria
Comiskey, Michael
Daly, Paul
Conway-Walsh, Rose
Hayes, Pat
Coonan, Noel
Landy, Denis
Gerety-Quinn, Connie
Lombard, Tim
Lawlor, Anthony
Mooney, Paschal
Ó Clochartaigh, Trevor
Ó Domhnaill, Brian
O’Sullivan, Grace
O’Donovan, Denis
Whitmore, Jennifer
O’Flynn, Frank
O’Neill, Pat
O’Reilly, Shane P.
Sheahan, John
Smith, Michael

Comhlachtaí Ainmniúcháin don Phainéal Talmhaíochta
Nominating Bodies for the Agricultural Panel
Royal Dublin SocietyIrish Co-operative Organisation Society Limited
The Irish Thoroughbred Breeders' AssociationThe Dairy Executives' Association
Munster Agricultural Society Company Ltd.Irish Greyhound Owners and Breeders Federation
Irish Grain and Feed AssociationNational Association of Regional Game Councils
Agricultural Science AssociationInland Fisheries Ireland
Last updated 26th April at 19:27 hrs.

Home