Áirítear sa Rolla Saíochta agus Oideachais daoine a bhfuil eolas agus taithí phraiticiúil acu ar na gnóthaí agus na seirbhísí seo a leanas, eadhon, an Ghaeilge agus an tsaíocht náisiúnta, an litríocht, an ealaín, an t-oideachas agus cibé gnóthaí gairmiúla a dhéanfar a shainmhíniú le dlí, agus chun críocha an Rolla Saíochta agus Oideachais is mar a leanas a dhéantar sainmhíniú ar na gnóthaí gairmiúla sin —

(a) an dlí, agus

(b) an mhíochaine, lena n-áirítear an mháinliacht, an fhiaclóireacht, an tréidliacht, agus an cheimic chógaiseolaíoch.
The Cultural and Educational panel includes people having knowledge and practical experience of the following interests and services, namely, the national language and culture, literature, art, education and such professional interests, the professional interests for the purposes of the cultural and educational panel are hereby defined as

(a) law, and

(b) medicine, including surgery, dentistry, veterinary medicine, and pharmaceutical chemistry.


Torthaí an Chomhairimh
Count Results


Cultural and Educational Count 23 2016.xlsCultural and Educational Count 23 2016.xls
Candidates whose names are highlighted in blue were nominated on the Oireachtas sub-panel.

Liosta na nIarrthóirí
List of Candidates
Nominating Bodies Sub-panel
Oireachtas Sub-panel
Brabazon, Tom
Byrne, Malcolm
Burke, Deirdre
Clifford-Lee, Lorraine
Carey, Declan
Cuffe, Jennifer
Collins, Michael
Dermody, Anne-Marie
Connolly, John
McFadden, Gabrielle
Conway, Joe
O’Donnell, Kieran
Crowley, Liam
D’Arcy, Jim
Finucane, Jim
Howard, Mary
MacBride, Seán
Ó Ceallaigh, Seosamh
O’Connor, Claire
O’Higgins, Adrian
Ó Laoi, Seosamh
Swanick, Keith
Walsh, Seamus
Warfield, Fintan

Comhlachtaí Ainmniúcháin don Phainéal Saíochta agus Oideachais
Nominating Bodies for the Cultural and Educational Panel
Royal Irish Academy Cumann Leabharlann na Heireann (The Library Association of Ireland)
Irish National Teachers OrganisationAssocation of Secondary Teachers, Ireland
Education & Training Boards IrelandThe Law Society of Ireland
Royal College of Surgeons in IrelandComhairle na d'Tréidlia - Veterinary Council
The Pharmaceutical Society of IrelandThe Council of the Bar of Ireland
Bantracht na Tuaithe (Irish Countywomen's Association)The Royal Society of Antiquaries of Ireland
The Royal Irish Academy of MusicIrish Dental Association
The Irish Gerogian Society Cumann le Seandacht Átha Cliath (The Old Dublin Society)
Cónaidhm Éireannach no Múinteoirí Ollscoile (Irish Federation of University Teachers)National Youth Council of Ireland
Comhaltas Ceoltóirí ÉireannConradh na Gaelige
Aontas Múinteoirí Éireann (Teachers' Union of Ireland)Dental Council
The Institute of Community Health NursingÚdarás na Gaeltachta
Gael-Linn TeorantaLocal Authority Medical Specialists Limited
The Drama League of IrelandGaelscoileanna Teo
Writers Guild of IrelandComhar na Múinteoirí Gaeilge
Cumann Geinealais no hÉireann (Genealogical Society of Ireland)
Comhlámh
Visual Artsists Ireland
Theatre Forum LimitedInstitute of Guidance Counsellors
Last updated 25th April at 01:25 hrs.

Home