Áirítear sa Rolla Riaracháin daoine a bhfuil eolas agus taithí phraiticiúil acu ar na gnóthaí agus na seirbhísí seo a leanas, eadhon, an riarachán poiblí agus seirbhísí sóisialta, lena n-áirítear gníomhaíochtaí sóisialta saorálacha.
The Administrative panel includes people having knowledge and practical experience of the following interests and services, namely, public administration and social services, including voluntary social activities.

Torthaí an Chomhairimh
Count Results
Candidates whose names are highlighted in blue were nominated on the Oireachtas sub-panel.

Administrative Count 15 2016.xlsAdministrative Count 15 2016.xls
Liosta na nIarrthóirí
List of Candidates
Nominating Bodies Sub-panel
Oireachtas Sub-panel
Coghlan, Eamonn
Coffey, Paudie
Conway, Martin
Fitzpatrick, Mary
Daly, Mark
Hopkins, Maura
Dempsey, Lorraine
Humphreys, Kevin
Dolan, John
Irwin, Jonathan
O’Grady, Rosaleen
Ó Donnghaile Niall
Power, Sean
Roche, Mary
Sheahan, Tom
Welby, Thomas J.
Wilson, Diarmuid

Comhlachtaí Ainmniúcháin don Phainéal Lucht Oibre
Nominating Bodies for the Administrative Panel

Association of Irish Local GovernmentLocal Authority Members' Association
Central Remedial ClinicEnable Ireland Disability Services Limited
The Multiple Sclerosis Society of IrelandIrish Wheelchair Association
Inclusion Ireland - National Association for People with an Intellectual DisabilityNational Association for the Deaf
Irish Kidney Association Irish Deaf Society - National Association of the Deaf
Disability Federation of IrelandIrish Foster Care Association
The Alzheimer Society of IrelandCo-operative Housing Ireland Society Ltd.
Centre for Independent Living LimitedNational Council for the Blind


Last updated 28th April at 17:57 hrs.

Home