Áirítear ar an bpainéal Oibreachais daoine a bhfuil eolas agus cleachtadh ar na leasanna seo a leanas agus na seirbhísí, is é sin, saothair, cibé comheagraithe é nó nach ea.
The Labour panel includes people having knowledge and practical experience of the following interests and services, namely, labour, whether organised or unorganised.

Torthaí an Chomhairimh
Count Results

Labour Count 20 2016.xlsLabour Count 20 2016.xls

Candidates whose names are highlighted in blue were nominated on the Oireachtas sub-panel.

Liosta na nIarrthóirí
List of Candidates
Nominating Bodies Sub-panel
Oireachtas Sub-panel
Brennan, Terry
Buttimer, Jerry
Craughwell, Gerard
Campbell, John
Cribbin, Noel
de Róiste, Daithí
Cummins, Maurice
Devine, Máire
Feeney, Kate
Keaveney, Colm
Gallagher, Robbie
McAuliffe, Paul
Gavan, Paul
Mulcahy, Tony
Leyden, Terry
Murnane O’Connor, Jennifer
Nash, Ged
O’Reilly, Joe
Neville, Joe
Prendiville, Cian
O’Sullivan, Ned
Richmond, Neale
Spiers, Madeline

Comhlachtaí Ainmniúcháin don Phainéal Lucht Oibre
Nominating Bodies for the Labour Panel
Irish Congress of Trade Unions
The Irish Conference of Professional and Service Associations
Last updated 27th April at 12:17 hrs.

Home